FN Ostrava připravila v SIMLEKu pro porodní asistentky kurz ošetření poporodního poranění

Lékařky Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava a LF OU připravily pro své kolegyně, porodní asistentky, kurz ošetření poporodního poranění. I když mají tyto zdravotnice kompetenci lehčí poranění ošetřit samy, techniku šití poporodní rány se v průběhu studia na vysoké či vyšší odborné škole neučily.

Kurz, který probíhal v prostorách cvičné nemocnice Lékařské fakulty Ostravské univerzity, absolvovalo prvních deset zájemkyň pod vedením staniční lékařky Oddělení šestinedělí MUDr. Jitky Horákové: „Kolegyním se snažíme vysvětlit celý mechanismus ošetření, co je potřeba hlídat, kontrolovat, a jakým způsobem případné poranění adekvátně ošetřit tak, aby ženy byly dobře zhojeny a neměly do budoucna žádné potíže.“

Do lavic usedly asistentky s mnohaletou praxí i ty, které školu opustily nedávno. Bc. Karin Křepelová například promovala před 3 lety: „Je to fajn být s tou ženou od začátku porodu až do konce. Nenechávat tu práci na lékařích.“ Naopak Bc. Jana Kudlová má praxi výrazně delší. I ona ale měla v rukou jehelec a další nástroje, které jsou k šití zapotřebí, úplně poprvé. „Chce to určitě zkušenost, ale myslím si, že to půjde, že se to naučím.“ I zkušená Lucie Papicová, DiS. po několikahodinovém nácviku potvrdila, že je to pro ni zcela nová zkušenost, za kterou je velmi ráda.

Doktorka Horáková chce spolu s další školitelkou z Gynekologicko-porodnické kliniky MUDr. Sabinou Honovou v kurzech pokračovat. Přihlásit se do něj budou moci porodní asistentky z kteréhokoliv zdravotnického zařízení.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*