20220819_ou_lf_sc_JZ_5459-min
20220819_ou_lf_sc_JZ_5768

Urgentní medicína

Studenti se v rámci simulačního centra procvičují zejména ve využití moderních přístrojů (získání vyšší jistoty v samotné praxi u pacientů, odbourání obav při využití moderních technologií a přístrojové techniky). Simulace na modelech umožňují studentům zažít variace zdravotního stavu v rámci jejich zásahu od fáze zlepšení až po fázi smrti (odbourání nejistoty z nutnosti rychlého rozhodnutí a užití daných postupů s určitým odhadem možností změn zdravotního stavu v čase, příprava zdravotnického pracovníka na kritické situace).

Studenti během výuky získávají komplexní dovednosti urgentní medicíny s navazujícím pracovištěm přednemocniční urgentní péče (sanitní vozidlo), nemocniční urgentní péče (simulovaný urgentní příjem). Získávají  zdatnost v obsluze dispečerského pracoviště linky 155, což není možné zajistit v ostrém provozu operačního střediska. Tyto činnosti jsou zaměřeny na příjem tísňové výzvy, vedení telefonicky asistované první pomoci, vedení telefonicky asistované resuscitace, zpracování výzvy, vyslání posádky zdravotnické záchranné služby, komunikaci s posádkou na místě události, komunikace se zdravotnickým zařízením, specifika radiové komunikace. Pracoviště využívá přímé komunikace s posádkou simulované sanitky a personálem zdravotnického zařízení. Dále využívá virtuálního prostředí, které za pomocí speciálního softwaru samostatně glosuje a přidává výzvy v podobě datové věty. Studenti se rovněž pomocí lanové techniky učí vyprošťování zraněných z obtížně přístupných míst.

Vybavení urgentní medicíny

Simulátor sanitního vozu, simulátor dispečerského systému, cvičný byt, Resusci Anne, resuscitační model junior, modely pro zajištění dýchacích cest, modely pro nácvik Heimlichova manévr, simulátor péče o pacienty s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánní endoskopickou gastrostomií, modely pro individuální nácviky výkonů, pacientské monitory, systém pro kompresi hrudníku, transportní lehátka, přenosné odsávačky, AED, horolezecké vybavení, defibrilátor Corpuls

První pomoc, Medicína katastrof = UM3, Operační středisko, Postupy v PNP a NP 1, Postupy v PNP a NP 2, První pomoc 1, První pomoc 2, Sociálně psychologický výcvik, Sportovní příprava 2, Edukace a přednášková činnost, Technika v PNP a UM, Lanová technika v záchranářství, Urgentní medicína 1, Urgentní medicína 2, Urgentní medicína – praktická zk., Urgentní péče a medicína katastrof, První pomoc