20220819_ou_lf_sc_JZ_5682
20220819_ou_lf_sc_JZ_5688

Ošetřovatelství

Příklad dovedností, které si studenti procvičí v rámci oddělení:

 • Ošetřovací jednotka, péče o lůžko, asistence u vizity.
 • Bariérová ošetřovatelská péče
 • Hygienická péče
 • Monitoring fyziologických funkcí
 • Odběry biologického materiálu
 • Aplikace léků – per os, injekční aplikace, per rectum, per vaginam, na kůži, do dýchacích cest, očí, uší, nosu
 • Výživa dospělého pacienta – fyziologická výživa
 • Parenterální výživa, infúze, transfúze, enterální výživa sondou
 • Výplach žaludku
 • Katetrizace močového měchýře
 • Péče o inkontinentního pacienta
 • Aplikace léků per rektum, klyzma
 • Péče o pacienta s imobilizačním syndromem. Monitoring aktivity a mobility. Pomoc při pohybu. Pomoc při zajišťování poloh na lůžku při spánku a odpočinku.
 • Ošetřovatelská péče o pacienta s dekubity, obvazové techniky
 • Podpora dýchání – oxygenoterapie, péče o pacienta s tracheostomii
 • Fyzikální vyšetření sestrou
 • Péče o pacienta s kompenzačními pomůckami jako brýle, kontaktní čočky, sluchadla
 • Ošetřovatelská péče o pacienty se stomiemi
 • Péče o umírajícího a jeho rodinu. Péče o mrtvé tělo.
 • Péče o chirurgickou ránu – asistence u převazu, příprava sterilního stolku, oblékání sterilního oděvu, péče o drény a drenáže
 • Perioperační péče
 • Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí
 • Terapeutické využití tepla a chladu

Vybavení ošetřovatelství

JUNO Complete – celotělový pacientský model pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči, paže pro nácvik venepunkce, model pro aplikaci inzulínu, model pro zajištění nasogastrické sondy, noha s žilní nedostatečností, model pro nácvik péče o rány

Základy ošetřování nemocných