svaly ruky
Anatomie Simlek

Simulační výuka anatomie

Zařízení a vybavení kadaverózního centra (dislokované pracoviště Cvičné nemocnice) bude sloužit především k procvičení a zdokonalení vědomostí a znalostí studentů v oboru klinické a topografické anatomie.

Vybavení kadaverózního centra bude možné využívat napříč všemi chirurgickými programy. Umožní to studentům i začínajícím lékařům vyzkoušení preparačních a operačních technik, které posléze využijí při práci s pacienty.

Plastinované modely (tělo, horní a dolní končetina) umožní lepší prostorové zobrazení jednotlivých částí těla a topografické vztahy mezi nimi. Budou sloužit jako edukační materiál před samotnou preparací na kadaverózních tělech.

V rámci centra bude využito i stávajícího vybavení: virtuální anatomický stůl Anatomage slouží studentům k procvičení normální anatomie a zároveň knihovna případů umožňuje studium patologických stavů jednotlivých částí těla. Vybavení operačního sálu (Mayfieldova svorka, preparační mikroskop, operační světla a operační nástroje) umožní procvičení preparace a operačních přístupů k jednotlivým tkáním těla s využitím kadaverů.

  • Virtuální anatomický stůl Anatomage
  • Plastinovaná paže
  • Plastinovaná dolní končetina
  • Plastinát lidského těla

    Normální anatomie II., Normální anatomie II. – pitevní blok, Normální anatomie III.

    Představení virtuálního pitevního stolu Anatomage v rámci akce Noc vědců.

    Další oddělení cvičné nemocnice najdete zde.