20220824_ou_lf_sc_JZ_6562
20220824_ou_lf_sc_JZ_6596

Fyzioterapie

V prostředí cvičné nemocnice jsme vytvořili pro Ústav rehabilitace výukové prostory pro studijní programy bakalářského typu – ergoterapie a fyzioterapie a pro studijní program navazujícího magisterského typu fyzioterapie.

Ve specializovaných výukových místnostech si studenti procvičují základní kinezioterapeutické dovednosti při práci s pacientem. K tomu slouží terapeutická lehátka (Vojtův stůl, lehátka s hydraulickým ovládáním), polohovací postel, kompenzační pomůcky pro nácvik sebeobslužných činností a soběstačnosti. V rámci těchto bazálních terapeutických dovedností jsou k nácviku požívány i pomůcky balančního charakteru (balanční podložku bosu, balanční vibrační tyče, balanční podložky) sloužící k nácviku stabilizačních funkcí těla. Studenti si na sobě procvičují jednotlivé prvky kondičního cvičení, k čemuž využívají cvičební pomůcky – činky, overbaly, velké gymnastické míče, posilovací gumy, žebřiny).

Studenti ergoterapie si procvičují techniku zhotovení termodlah pro terapii ruky, k čemuž využívají termozařízení, které pracoviště získalo v rámci jiného projektu. Pro terapii fantómových pocitů po amputacích horních i dolních končetin se studenti naučí používat zrcadlo v kontextu techniky mirror therapy.

K nácviku speciálních kinezioterapeutických činností v rámci technik využívaných v rehabilitaci slouží závěsná zařízení Redcord a TRX, kde se studenti naučí a procvičí práci v odlehčených pozicích, stejně jako využití těchto zařízení pro terapii svalových oslabení a dysbalancí. Metoda Neurac navíc přináší ucelený komplexní terapeutický systém, jehož principy a bazální využití je vyučováno v navazujícím magisterském studiu externí certifikovanou lektorkou.

Výukovou laboratoř fyzikální terapie studenti využívají k nácviku speciálních terapeutických dovedností především z oblastí elektroléčby. Proto je vybavena konkrétními elektroléčebnými přístroji (laser, magnetoterapeutický přístroj, přístrojová lymfodrenáž).

Léčebná rehabilitace doznala za poslední desetiletí významného rozvoje především v oblasti robotické rehabilitace, kterou využívají pacienti s traumatologickým i neurologickým postižením. Protože studenti se zařízeními na vysoké technické úrovni a se složitým ovládáním přijdou do styku ihned po absolvování Bc. studia, je nanejvýš potřebné aby se s takovým typem rehabilitace seznámili již za dob studií. Ústav rehabilitace již některé přístroje robotické rehabilitace pořídil z prostředků jiných projektů – Rehawalk (robotický chodník k tréninku chůze s virtuální realitou, zpětnou vazbou a diagnostickým softwearem), Emed (senzorická tlaková plošina), EMG, MYRO (diagnosticko-terapeutický přístroj k rehabilitaci manuálních a kognitivních funkcí). Zařízení v projektu cvičné nemocnice vhodně doplňuje tento léčebný komplex a velmi posílí odborné kompetence našich absolventů pro praxi. Terapeutická robotická zařízení jsou využívána studenty všech studijních programů Ústavu rehabilitace a je plánováno využití také v rámci jiných studijních programů, např. Všeobecného lékařství, kde výrazně rozšíří povědomí o možnostech moderních rehabilitačních terapeutických postupů.

Vybavení fyzioterapie

Přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk s vakuovou jednotkou, magnetoterapeutický přístroj s příslušenstvím, Tymo Professional (Terapeutická plošina pro posturální vyšetření a terapii), PABLO systém (Přístroj pro vyšetření a rehabilitaci horní končetiny), NESS (Přístroj pro funkční stimulaci končetin), přístrojová lymfodrenáž, MYRO (Přístroj nabízející interaktivní zpětnovazebné prostředí pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti horní končetiny, ruky a prstů), Redcord (Terapeuticko-diagnostický závěsný systém pro rehabilitaci), vysokoindukční magnetoterapie, vysokointenzitní laser 20 W, Posturomed

Didaktika TV1-cvičení FYZ, Didaktika TV2-cvičení FYZ, Ergoterapie, Fyzikální terapie a balneologie praxe, Fyzikální terapie a balneologie praxe 2, Rehabilitační propedeutika 1, Rehabilitační propedeutika 2, Úvod do kinezioterapie 1, Biomechanika 2,Kinezioterapie 2, Kinezioterapie 3, Kinezioterapie 4, Funkční diagnostika, Ergonomie záchranáře, Rehabilitace v intenzivní péči, Rehabilitace v ošetřovatelské péči