20220824_ou_lf_sc_JZ_6549
20220824_ou_lf_sc_JZ_6596

Fyzioterapie

V prostředí cvičné nemocnice je plánováno vytvořit pro Ústav rehabilitace výukové prostory pro studijní programy bakalářského typu – ergoterapie a fyzioterapie a pro studijní program navazujícího magisterského typu fyzioterapie.

Ve specializovaných výukových místnostech si studenti procvičí základní kinezioterapeutické dovednosti při práci s pacientem. K tomu budou sloužit terapeutická lehátka (Vojtův stůl, lehátka s hydraulickým ovládáním), polohovací postel, kompenzační pomůcky pro nácvik sebeobslužných činností a soběstačnosti. V rámci těchto bazálních terapeutických dovedností budou k nácviku požívány i pomůcky balančního charakteru (bosu, balanční vibrační tyče, balanční podložky) sloužící k nácviku stabilizačních funkcí těla. Studenti si budou na sobě procvičovat jednotlivé prvky kondičního cvičení, k čemuž budou využívat cvičební pomůcky – činky, overbaly, velké gymnastické míče, posilovací gumy, žebřiny).

Studenti ergoterapie si budou moci procvičit techniku zhotovení termodlah pro terapii ruky, k čemuž využijí již stávající termozařízení, které pracoviště získalo v rámci jiného projektu. Pro terapii fantómových pocitů po amputacích horních i dolních končetin se studenti naučí používat zrcadlo v kontextu techniky mirror therapy.

K nácviku speciálních kinezioterapeutických činností v rámci technik využívaných v rehabilitaci bude využito závěsných zařízení typu Neurac a TRX, kde se studenti naučí a procvičí práci v odlehčených pozicích, stejně jako využití těchto zařízení pro terapii svalových oslabení a dysbalancí. Metoda Neurac navíc přináší ucelený komplexní terapeutický systém, jehož principy a bazální využití je vyučováno v navazujícím magisterském studiu externí certifikovanou lektorkou.

Dalším cílem je vybudování speciální výukových laboratoří pro praktický nácvik dovedností z oblasti fyzikální terapie a robotické rehabilitace.

Výukovou laboratoř fyzikální terapie budou studenti využívat k nácviku speciálních terapeutických dovedností především z oblastí elektroléčby. Proto bude vybavena konkrétními elektroléčebnými přístroji (laser, distanční elektroléčebný přístroj VAS, magnetoterapeutický přístroj, přístrojová lymfodrenáž, zařízení pro kryoterapii). Realizace takového specializované výukové laboratoře sníží zatížení rehabilitační kliniky v nemocnici, kam studenti docházejí na praktickou část výuky, neboť značně omezí počet hodin, kdy si studenti efekty a praktický nácvik terapie zkoušejí na sobě. Tato část výuky bude saturována na Ústavu rehabilitace a do praxe již přijdou studenti vybaveni potřebnou praktickou zkušeností.

Léčebná rehabilitace doznala za poslední desetiletí významného rozvoje především v oblasti robotické rehabilitace, kterou využívají pacienti s traumatologickým i neurologickým postižením. Protože studenti se zařízeními na vysoké technické úrovni a se složitým ovládáním přijdou do styku ihned po absolvování Bc. studia, je nanejvýš potřebné aby se s takovým typem rehabilitace seznámili již za dob studií. Ústav rehabilitace již některé přístroje robotické rehabilitace pořídil z prostředků jiných projektů – Rehawalk (robotický chodník k tréninku chůze s virtuální realitou, zpětnou vazbou a diagnostickým softwearem), Emed (senzorická tlaková plošina), EMG, MYRO (diagnosticko-terapeutický přístroj k rehabilitaci manuálních a kognitivních funkcí). Zařízení v projektu cvičné nemocnice vhodně doplní tento léčebný komplex a velmi posílí odborné kompetence našich absolventů pro praxi. Terapeutická robotická zařízení budou využívána studenty všech studijních programů Ústavu rehabilitace a je plánováno využití také v rámci jiných studijních programů, např. Všeobecného lékařství, kde výrazně rozšíří povědomí o možnostech moderních rehabilitačních terapeutických postupů.

  • Vybavení pro fyzioterapii - připravujeme

Didaktika TV1-cvičení FYZ, Didaktika TV2-cvičení FYZ, Ergoterapie, Fyzikální terapie a balneologie praxe, Fyzikální terapie a balneologie praxe 2, Rehabilitační propedeutika 1, Rehabilitační propedeutika 2, Úvod do kinezioterapie 1, Biomechanika 2,Kinezioterapie 2, Kinezioterapie 3, Kinezioterapie 4, Funkční diagnostika, Ergonomie záchranáře, Rehabilitace v intenzivní péči, Rehabilitace v ošetřovatelské péči