Simlek

Urologie

Obsah předmětu urologie byl rozšířen a strukturalizován tématy související se zavedením praktické výuky v prostředí simulačního centra a možností rozšířeného vybavení učebny individuálních dovedností – například možností metodických přístupů a postupů v rámci simulace urologických diagnostických a terapeutických výkonů na pracovišti mikrochirurgického nebo chirurgického sálu.

Příklady dovedností, které si studenti procvičí v rámci oddělení:

Normální a patologická anatomie orgánů urogenitálního traktu.

Praktický nácvik katetrizačních technik u mužů i žen.

Nácvik technik k zajištění drenáže močového měchýře alternativními způsoby – zde seznámení především s technikou suprapubické punkce močového měchýře. Zvláště vhodné pro studenty, jež se budou v budoucnu orientovat na chirurgický obor.

Seznámení se základními endoskopickými technikami jako cystoskopie (možnost vyzkoušet si sestavit cystoskop, naučit se praktickou manipulaci s cystoskopem, jak rigidním, tak flexibilním, zvládnutí základních manipulačních technik s tímto instrumentáriem v prostoru modelu močového měchýře).

Studenti se rovněž seznámí s vyššími endoskopickými metodami. Jde o metody jako ureteroskopie a perkutánní extrakce konkrementu. Cílem je jedinečná možnost blíže poznat instrumentárium této vysoce specializované operativy. Studenti by měli možnost sestavit si příslušné instrumentárium, naučit se základní manipulace s příslušnými nástroji a vyzkoušet si jednotlivé techniky. Jde o techniky jak transuretrální (využití modelů setů pro endoresekční modely a pro uretroskopii), tak techniky perkutánní (využití modelů pro PEK – perkutánní extrakci konkrementů).

Nedílnou součástí urologické praxe je rovněž vyšetření orgánů malé pánve a orientační gynekologické vyšetření.

Simulátory laparoskopie studentům přináší jedinečnou možnost poznat a zkusit pracovat s instrumentáriem pro laparoskopickou operativu, která je v současné době nedílnou součástí urologie. Studenti si zkouší jak základní techniky a principy laparoskopie, tak na pokročilých trenažérech s haptickým systémem i základní operace prováděné v urologii.

Vybavení urologie

Set pro cystoskopii, trenažér vyšetření konečníku, urologický vyšetřovací fantom pro endourologické operace, simulátor pro základní endourologické operace, laparoskopický simulátor All-In-One, cévkovací trenažery, endoskopická věž