20220819_ou_lf_sc_JZ_5863
chirurgie snimek

Chirurgie, traumatologie

V rámci výuky traumatologie si studenti procvičují například ošetřování polytraumat metodami damage control surgery – stabilizace zlomenin pomocí zevní fixace nebo transport polytraumatizovaného pacienta robotickým transportérem v zamořeném prostředí.

Plánovány jsou také telemedicínské přenosy modelových nácviků ošetřování hromadných úrazů v rámci mezioborové spolupráce mezi IZS a krizovými, evakuačními programy zdravotnických zařízení v MSK.

V oboru chirurgie studenty čeká praktický nácvik základních chirurgických technik, tedy seznámení se s variantami chirurgických nástrojů, obsahem chirurgických sít, nácvik uchopení nástrojů, provedení jednoduchých sutur na modelu, uzlení. Tyto techniky jsou důležité především v souznění se znalostí topografické anatomie člověka, proto se počítá i s výukou chirurgie břicha na modelu, včetně názorných ukázek chirurgických technik. V pokročilejším stadiu je možno využít a vysvětlit principy laparoskopie pomocí laparoskopických trenažérů, seznámit studenty s laparoskopickou věží, insuflací, s laparoskopickými nástroji. Nejzajímavější částí výuky je možnost vyzkoušet si laparoskopický způsob operování na trenažéru.

Vybavení chirurgie a traumatologie

Chirurgická Chloe, artroskopický simulátor, laparoskopické trenažéry, laparoskopická HDTV věž, elektrokoagulace, vrtačky pro osteosyntézu, přístroj pro zevní srdeční masáž

Chirurgie III.-Traumatologie, Ortopedie, Neurochirurgie; Chirurgie II. – Medicína katastrof; Chirurgie I.B; Chirurgie IA.