20220819_ou_lf_sc_JZ_6042
20220819_ou_lf_sc_JZ_6032

Miniinvazivní středisko pro oftalmologii, neurochirurgii a plastickou chirurgii

Toto pracoviště slouží k nácviku dovedností hned pro tři výše uvedené oblasti.

Příklad dovedností, které si studenti procvičí v rámci oddělení:

Oftalmologie: komplexní oftalmologické vyšetření (vyšetření zrakové ostrosti, přezkoušení refrakce, vyšetření zorného pole, očního pozadí, retinoskopie, vyšetření topografie rohovky, biometrie, včetně možnosti fotodokumentace – neinvazivní vyšetření pomocí modelů oka, simulátorů – přímé a nepřímé oftalmoskopické vyšetření). Základy mikrochirurgie pomocí simulátorů – operace předního segmentu (nejčastěji prováděné operace v rámci lékařství – katarakty, dále operace sítnice).

Základy mikrochirurgie pod mikroskopem (polohování křesla, stolu, nastavení modelu oka, figurín, nastavení mikroskopu a práce s ním, seznámení se základním instrumentariem pro nejčastější oftalmologické operace – fakoemulzifikace, operace sítnice, rohovky, okuloplastické operace).

V rámci výuky neurochirurgie využívají prostory hlavně studenti v šestém ročníku. Seznámí se s postavením a úkoly jednotlivých členů neurochirurgického operačního týmu na operačních sálech při použití mikroskopických i endoskopických technik. Procvičí si základní neurochirurgické techniky – kraniotomie lebky na modelech, přístup k páteři, použití jednotlivých nástrojů k neurochirurgickým přístupům i mikroskopické a endoskopické technice. Praktické dovednosti jsou doplněny opakováním anatomie a fyziologie/patofyziologie centrálního nervového systému na modelech. Dále je studentům umožněn nácvik mikrochirurgických technik – preparace a sutury cév a nervů na modelech pod kontrolou operačního mikroskopu.

Na mikrochirurgickém tréninkovém pracovišti budou studenti pod dozorem lektora procvičovat základní chirurgické a mikrochirurgické techniky – preparace měkkých tkání, preparace cévních a nervových struktur, trénink základů mikrochirurgické techniky – mikrosutura cévní i nervová. Pracoviště dále slouží k vytvoření a archivaci výše zmíněných mikrochirurgických technik formou videoprezentací.

Vybavení neurochirurgie a plastické chirurgie

Laparoskopická HDTV věž s monitorem, neurochirurgické endoskopické vybavení, přístupové operační nástroje, neuroendoskopické nástroje, digitální operační mikroskop pro neurochirurgii a plastickou chirurgii, ultrazvukový aspirátor, stolní mikroskopy Leica

Vybavení oftalmologie

Automatický perimetr, autorefraktokeratotonometr s pachymetrem, operační oftalmologický mikroskop, oftalmologický chirurgický simulátor, simulační set nepřímého oftalmoskopu, simulační set přímého oftalmoskopu, manuální foropter

Oční lékařství, Chirurgie III.-Traumatologie, Neurochirurgie