Společnost Hyundai Motor Manufacturing se rozhodla podpořit Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Škole darovala celkem pět nových vyšetřovacích lehátek do vznikajícího simulačního centra, tzv. cvičné nemocnice. Lehátka využijí studenti během výuky předmětů v oboru fyzioterapie a ergoterapie.

Lehátka si fakulta převzala v Centru zdraví společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Slavnostního předání se zúčastnila proděkanka ostravské lékařské fakulty Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., která je zároveň řešitelkou projektu cvičné nemocnice a také Mgr. Monika Chobotová, Ph.D., vedoucí projektového oddělení a biomedicínský technik projektu Bc. Silvie Geislerová. Zástupkyně společnosti Hyundai, Klára Klepáčová a Šárka Chybová z Oddělení lidských zdrojů a Mgr. Renáta Zlámalová, pak po oficiálním podpisu smlouvy provedly návštěvu z fakulty samotným Centrem zdraví, které nabízí zaměstnancům firmy volnočasové aktivity podporující zdraví a prevenci nemocí. „Chtěla bych i touto cestou znovu poděkovat společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. za poskytnutí daru a vstřícné přijetí. Věříme, že navázaná spolupráce bude pokračovat i do budoucna, ať již v oblasti vzdělávání nebo ve vědecko-výzkumné činnosti,“ děkuje proděkanka Ivona Závacká.