Třetí místo z národního kola SimUniversity putovalo do Ostravy

Poslední listopadový týden se na Masarykově univerzitě v Brně konalo národní kolo SimUniversity. Na simulační soutěž, organizovanou pod záštitou SESAM – Evropské společnosti pro simulace v medicíně, vyrazil i tým Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Konkrétně Kristýna Kriebelová, Vojta Václavek, Adéla Hortová a Lucie Badáčová.

Navzdory silné konkurenci vybojoval náš tým, složený ze dvou mediků a dvou budoucích záchranářek, krásné třetí místo. Gratulujeme!

Cílem SimUniversity je vytváření příležitostí pro studenty zdravotnických oborů k získání mezinárodních zkušeností. Účast v soutěži poskytuje studentským týmům zdravotnických oborů z celého světa příležitost soutěžit a učit se od sebe navzájem pod dohledem zkušených kliniků a odborníků v oblasti simulační medicíny. Studenti mohou díky soutěži rozvíjet své klinické i netechnické dovednosti a především mají možnost zažít něco nevšedního.

SimUniversity je určena pro fakultou vybrané čtyřčlenné týmy studentů zdravotnických oborů reprezentující lékařské fakultu v ČR (obor všeobecné lékařství, záchranář, ošetřovatelství) se zájmem o simulační medicínu, přičemž každá fakulta nominuje vždy jen jeden tým.