Přestože jsou budovy lékařské fakulty kvůli koronavirové pandemii zavřené pro veřejnost a v areálu fakulty panuje znatelný klid, kolem bývalé budovy děkanátu je naopak poměrně rušno. Důvod je jasný. Fakulta zahájila výstavbu nového simulačního centra. A ještě před zahájením bouracích prací uvnitř budovy vyhlásila soutěž pro studenty s cílem vybrat pro nové simulační centrum ten nejlepší název.

„Sešlo se nám celkem 16 návrhů, z nichž nakonec zvítězil název SIMLEK. Vítězem soutěže se stal student Všeobecného lékařství Matěj Ulahel. Nový název budovy podle něj obsahuje propojení simulace, lékařství, a také volně navazuje na naši další budovu v areálu fakulty – INLEK. S tímto návrhem jsme se prakticky okamžitě ztotožnili. Matějovi k výhře gratulujeme,“ říká proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká.

Nové simulační centrum bude sloužit při praktické výuce nejen medikům, ale i ostatním studentům lékařské fakulty. Takzvaná cvičná nemocnice přinese jednoznačně další zkvalitnění výuky. V budově nebude chybět například vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotka intenzívní péče, vlastní operační středisko a hlavně reálné lékařské přístroje. To jediné, co v cvičné nemocnici naopak chybět bude, jsou pacienti. Nahradí je figuríny, trenažéry, anatomické modely a simulátory. Právě na nich si studenti bezpečně osvojí jednoduché, ale i složitější a komplikovanější úkony od odběrů krve až po samotné operace.

„Například chirurgický sál bude věrně kopírovat ten skutečný. Centrum bude mít i vlastní operační středisko, které bude vycházet svým vybavením z reálného prostředí a nebude zde chybět ani model sanitního vozu pro nácvik úkonů v podmínkách transportu. Téměř všechny prostory budou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého budou odborní garanti dohlížet na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy budou posléze sloužit pro analýzu správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu,“ přibližuje řešitel projektu doktorka Ivona Závacká.

Budoucí podoba simulačního centra

V simulačním centru nebude chybět ani multifunkční příjmový prostor, který bude rozdělen na tři části a simulovat tak tři rozdílné situace. V první části si budou moci studenti nacvičit zajištění pacienta v terénu, v další části pak díky vestavbě sanitního vozu se budou učit zajistit správně pacienta během transportu. V třetí části místnosti bude prostor určený pro nácvik ve stísněných podmínkách. Cvičná nemocnice bude mít i vlastní urgentní příjem ARO nebo JIP. A součástí simulačního centra bude i cvičný byt s vlastní kuchyní, koupelnou či ložnicí, ve kterém si budou moci studenti natrénovat manipulaci s pacientem v domácím prostředí. První studenti by se měli v novém centru začít vzdělávat už následující akademický rok.