Navzdory zkouškovému období to v našich krásných prostorách simulačního centra stále žije! Tentokrát do naší cvičné nemocnice zavítali kolegové z Ostravské univerzity v rámci kolegia kvestora. Představili jsme jim detailně všechny prostory, ve kterých se naši studenti připravují na budoucí praxi a přichystali jsme pro ně i živé ukázky z výuky. Například na našem porodním sále nebo na ARO.
Děkujeme za návštěvu!