Odběr krve, intubace pacienta, nácvik porodu, ultrazvukové vyšetření nebo poskytnutí první pomoci po hromadné nehodě. Běžné postupy i krizové situace si mohou budoucí lékaři i zdravotníci trénovat v novém Simulačním centru Lékařské fakulty Ostravské univerzity trénovat už rok. Přesně 10. října 2022 totiž lékařská fakulta svou cvičnou nemocnici otevřela. Co se v ní za ten rok událo?

Výuku v SIMLEK absolvovaly za rok svého provozu už stovky studentů napříč studijními programy. Od budoucích lékařů, přes zdravotnické záchranáře, budoucí porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty nebo všeobecné či dětské sestry. „Otevřením nového simulačního centra jsme se zařadily mezi moderní lékařské fakulty, které tímto způsobem zlepšují kvalitu praktické výuky a poskytují možnosti opakovaného nácviku různých výkonů pro studenty, mladé, ale i ty zkušené lékaře i pro různé nelékařské zdravotnické obory,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Vedle výuky studentů lékařské fakulty proběhlo v průběhu prvního roku fungování simulačního centra také několik zajímavých kurzů a workshopů v rámci postgraduálního studia nebo předatestační přípravy lékařů. Kromě několika chirurgických laparoskopických workshopů nebo neurochirurgického kurzu se v simulačním centru připravovali na atestaci například lékaři, kteří se chtějí v rámci své profese věnovat oftalmologii. „Kurz v prostorách simulační nemocnice jsme zaměřili na diagnostiku a léčbu sítnicových chorob a také na nácvik základních vyšetřovacích dovedností a chirurgických technik. Mladí lékaři totiž mohou na pacientech zpravidla operovat až po atestaci,“ vysvětluje MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA, přednosta Oční kliniky FN Ostrava další ohromný přínos cvičné nemocnice.

V simulačním centru si otestovali své nově nabyté znalosti také studenti Univerzity třetího věku v rámci programu Etudy první pomoci. Do uspořádání historicky prvního závěrečného workshopu se přitom zapojili i studenti programu Zdravotnického záchranářství a pro seniory si připravili řadu zajímavých stanovišť, na kterých museli studenti U3V například správně ošetřit ošklivé poranění strunovou sekačkou, poradit si s předávkovaným maturantem na bujarém večírku nebo poskytnout pomoc dívce s epileptickým záchvatem. Na konci každé scénky si studenti společně se seniory prošli, zda udělali vše správně a nedopustili se nějakých chyb. „Musím říct, že byli velmi šikovní. V SIMLEKu pak měli možnost dokázat, že získané informace dokáží uchovat v paměti a budou je umět využít i v praxi,“ říká Pavlína Štěpánová z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity, která je odborným garantem vzdělávací akce.

Simulační centrum se může pyšnit víc než stovkou různých simulátorů a další víc než stovkou přístrojů. O to, aby byly všechny simulátory a přístroje správně připravené na výuku, se starají biomedicínské inženýrky Kateřina Vavřinčíková a Silvie Procházková. Obě se shodují, že ohlasy studentů na novou cvičnou nemocnici jsou jen pozitivní. „Dokonce by chtěli v simulačním centru trávit mnohem více času, jak se jim tady líbí. Jejich pozitivní zpětná vazba nám dodává energii, abychom se zlepšovali, zkvalitňovali a mohli jim trvale poskytovat špičkové zázemí,“ dodává Silvie Procházková.

Dvoupodlažní budova se za rok svého provozu také dvakrát otevřela veřejnosti. Poprvé v rámci Dne otevřených dveří, který lékařská fakulta každoročně pořádá pro zájemce o studium a podruhé v rámci Noci vědců. Do druhé zmíněné akce se přitom zapojily desítky vyučujících i studentů. Na celkem 13 stanovištích nabídla fakulta atraktivní program pro více než 300 návštěvníků.

Za rok provozu se v centru vystřídalo také mnoho významných návštěv. „Uvítali jsme zde mnoho kolegů ze zahraničních návštěv. Namátkou mohu zmínit Švédsko, Norsko, Turecko, Izrael, Portugalsko, Polsko, BAU, Slovensko, Itálie a mnoho dalších. Cvičnou nemocnici jsme představili také řadě zástupců měst a krajů z celé České republiky. A naše dveře otevíráme v rámci organizovaných prohlídek také středním školám,“ uzavírá biomedicínská inženýrka Silvie Procházková.