Účastníci kurzu Etudy první pomoci si v SIMLEKu ověřili své znalosti

Výukové prostory Simulačního centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity zaplnili opět účastníci kurzu Etudy první pomoci v rámci Univerzity třetího věku. Studenti a vyučující z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pro ně připravili workshop s několika stanovišti, na kterých si senioři vyzkoušeli své nově nabité znalosti v různých, často napjatých, život ohrožujících situacích.

Studenti si pro účastníky připravili stanoviště, na kterých si účastníci vyzkoušeli poskytnutí pomoci člověku s hypoglykemií nebo alergickou reakcí. Poradit si museli i se studentem s amputovaným prstem, otevřenou zlomeninou a vyzkoušeli si také manipulaci s AED.

„Jak je známo, nejlépe se člověk učí praxí a přesně tuto možnost nabízí skvělá nová budova simulační nemocnice nesoucí název SIMLEK, kde se workshop uskutečnil. Setkává se zde příjemné s užitečným, tradiční s moderním a zároveň se ukazuje, jak rozsáhlé využití budova SIMLEKu plní pro studenty každého věku. Vzhledem k tomu, že si naše fakulta váží svých studentů, každý na konci workshopu obdržel i malou pozornost jako památku na tento den,“ prozrazuje studentka a budoucí záchranářka Elisabeth Barbora Baranová.

Součástí workshopu byla i prohlídka celého simulačního centra, díky které mohli účastníci celoživotního vzdělávání nahlédnout i do prostor, ve kterých se na praxi připravují budoucí lékaři, porodní asistentky, všeobecné i dětské sestry nebo fyzioterapeuti a ergoterapeuti.

Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci. Náplní studijního programu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, na něž navazuje poskytování první pomoci u jednotlivých naléhavých stavů a situací. Svým absolventům poskytuje jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak.