Od novorozence je prakticky nerozeznatelný. Simulační centrum ostravské lékařské fakulty se může pochlubit dalším unikátním trenažérem. Novorozenec Tory je skutečně realistická figurína, která dokáže simulovat i obličejové výrazy.
Studentům bude pomáhat během výuky při nácviku transportu a evakuace na jednotce intenzivní péče. Co všechno tenhle novorozenec umí? „Dokáže simulovat například syndrom akutní dechové tísně, bronchopulmonarní dysplazii, brániční kýlu, sepsi nebo novorozenecký abstinenční syndrom,“ přibližuje biomedicínská inženýrka SIMLEK Kateřina Vavřinčíková. Tory má i své lůžko přímo na pediatrické jednotce intenzivní péče, kterou sdílí spolu se starším „pětiletým kamarádem“, figurínou Halem.