Závěr roku se v simulačním centru nesl ve znamení exkurzí i příprav na zkouškové období

Konec roku bývá pro všechny hektický, a ne jinak tomu bylo i u našeho simulačního centra. Kromě probíhající výuky musely naše biomedicínské inženýrky připravit všechna pracoviště i simulační trenažéry na zápočty a zkoušky.

Jak taková příprava simulačního centra na zkouškové období vlastně vypadá? „Třeba u takových odběrových paží se musí vylít úplně ze všech hadiček a nádob na tekutinu, umělá krev. Všechny části je potřeba důkladně pročistit. Následně je potřeba vyčistit kompletně celý trenažér. Pokud již některá z cév není v dobrém stavu a mohlo by dojít k neúčelnému vytékání tekutiny, tak musí technik vyměnit i celou simulovanou cévu,“ vysvětluje biomedicínská inženýrka Silvie Procházková.

Závěr roku se nesl také ve znamení exkurzí a návštěv. „Velmi rádi jsme přivítali naše kolegy z Univerzity Pardubice, konkrétně z fakulty zdravotnických studií. Z prohlídky našeho simulačního centra byli doslova nadšení,“ doplňuje biomedicínská inženýrka Kateřina Vavřinčíková.

A se svolením kolegů z Pardubic si některé z nich dovolujeme rovnou zveřejnit.

Velice si vážím vřelého přivítání v SIMLEKu. Za nejcennější zkušenost považuji, zažít prostory při reálné výuce se studenty a lektory.

Děkuji za příležitost.“

Šárka Konířová

To, že jsme viděli výuku zdravotnických záchranářů bylo naprosto super. Jednotlivé simulace mi rozšířily obzory, jak ještě lépe, či jinak lze studenty učit. Většinou vše, co je nové je bezva. Jen musí být někdo, kdo je ochotný s modely pracovat, případně připravovat a vést jednotlivé scénáře. U nás se bohužel simulacemi zabývají kromě nás jen dva další kolegové, jinak zbytek preferuje frontální výuku. Zjistila jsem, že problémy s přístroji, modely a distributory máme tak nějak všichni stejné a získala jsem nový kontakt. Já jsem si návštěvu moc užila a velmi děkuji za Vaši ochotu.“

Jindra Holeková