S přípravou na atestaci pomáhá lékařům i mezinárodní kurz pořádaný v SIMLEK

Lékaři Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a ostravské lékařské fakulty připravili po necelém roce opět dvoudenní mezinárodní kurz pro kolegy, kteří se připravují k atestaci. Zájem o kurz byl velký a jeho kapacita byla velmi rychle naplněna. Ve speciálně vybavených učebnách cvičné nemocnice SIMLEK Lékařské fakulty Ostravské univerzity absolvovalo kurz celkem deset očních specialistů z českých a slovenských nemocnic.

Workshop byl zaměřen především na přehled diagnostiky a léčby chorob sítnice a vitreoretinálního rozhraní, léčbu centrovými léky a obecně novinky v této problematice.

Nedílnou součástí workshopu byl praktický nácvik diagnostických i léčebných dovedností, které si účastníci mohli osvojit při využití simulátorů – přímého a nepřímého oftalmoskopu, simulátoru vitreoretinálních operací. Lékaři si také vyzkoušeli oční mikrochirurgii se speciálním instrumentariem na očním mikroskopu. Přínosem byla i aktivní účast frekventantů, kteří měli připravená svá kazuistická sdělení, často s komplikovanými případy, což vyvolalo bohatou diskuzi.

Účastníci ocenili organizaci tohoto unikátního projektu, špičkové přístrojové vybavení a v neposlední řadě přátelské a interaktivní prostředí s možností neformální diskuze s předními odborníky v oboru.

Garantem akce byl přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF OSU, MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA.  Mezi přednášejícími byl např. přednosta Oční kliniky SZU v Banské Bystrici a prezident Slovenské oftalmologické společnosti, MUDr. Ladislav Jančo, Ph.D., FEBO, doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. z LF v Hradci Králové, MUDr. Lívia Javorská, Ph.D. a další. Dále se všem účastníkům věnovali lektoři z FN Ostrava.