Na slavnostním otevření našeho simulačního centra jsme hostům představili také náš nový spot. Přibližuje blíže naší cvičnou nemocnici tak, aby si veřejnost i naši budoucí studenti utvořili představu o tom, jak taková výuka v simulačním centru probíhá.
Dvoudenní natáčení se první den protáhlo téměř do půlnoci. Ale výsledek za to rozhodně stojí. Posuďte sami.Děkujeme všem studentům, vyučujícím i ostatním kolegům z fakulty, kteří se na organizaci a posléze i na natáčení samotného spotu podíleli.