V polovině září oslavilo Centrum Pyramida přesně 15 let od svého vzniku. Součástí oslav byla i speciální konference s následnou prohlídkou našeho simulačního centra.

Centrum Pyramida poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami. „I s těmi máme u nás zkušenosti a jsme nesmírně vděční, že zrovna takové centrum existuje a umožňuje tak studentům plnit si své sny, právě studiem na vysoké škole. Účastníci konference byli odborní pracovníci z vysokoškolských center pro studenty, právě se specifickými potřebami,“ vysvětluje biomedicínská inženýrka SIMLEK Ing. Silvie Procházková.

Centrum Pyramida pomáhá rozvíjet a uplatňovat schopnosti a dovednosti studentů se specifickými potřebami, aniž by snižovala studijní nároky. Řídí se heslem „pomoz mi, abych to dokázal sám“. Jejím posláním je pomáhat studentům překonávat bariéry způsobené jejich zdravotním postižením v průběhu celého vysokoškolského studia.

V simulačním centru strávili kolegové z Centra Pyramida příjemnou část dopoledne, během kterého si prohlédli veškeré prostory s výkladem biomedicínského technika. „Také měli možnost nahlédnout do výuky očního lékařství. Ze SIMLEK odcházeli nadšeni plní nových vědomostí ze strany simulační medicíny a jejího zakomponování do výuky,“ uzavírá biomedicínská inženýrka.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*