Lékaři Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava školí v SIMLEKu lékaře před atestací

Lékaři Oční kliniky FN Ostrava a ostravské lékařské fakulty připravili dvoudenní kurz pro kolegy, kteří se připravují k atestaci. Ve speciálně vybavených učebnách cvičné nemocnice SIMLEK Lékařské fakulty Ostravské univerzity jej absolvovalo prvních 6 očních specialistů z českých i slovenských nemocnic.

Cvičná nemocnice, která byla otevřena loni na podzim a slouží převážně k výuce mediků, je vybavena i virtuálními simulátory. Ty umožňují dokonalý nácvik očních operací. Například sítnice nebo šedého zákalu. „První předatestační kurz v těchto prostorách jsme zaměřili na diagnostiku a léčbu sítnicových chorob a také na nácvik základních vyšetřovacích dovedností a chirurgických technik. Kolegové totiž mohou na pacientech zpravidla operovat až po atestaci,“ vysvětluje MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA, přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF OU, který se začínajícím lékařům spolu s lékařem kliniky MUDr. Michalem Koubkem oba dny věnoval.

Možnost absolvovat takovýto speciální kurz velmi ocenila například MUDr. Anna Maurská, která pracuje ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Žilině: „Pro nás, kteří se chceme věnovat vitreoretinální chirurgii, je to velmi dobré. Tady máme možnost si vše zkoušet na dokonalém simulátoru. Je to o trpělivosti, zručnosti a návycích.“

Dvoudenní odborný program, který zahrnoval i obsáhlou teoretickou část, připravili pro své mladší kolegy také doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. a doc. MUDr. Alexandr Stěpanov, Ph.D., MBA, FEBO, z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Generálním partnerem této výjimečné vzdělávací akce s názvem Centre of Excellence byla společnost Bayer s.r.o.