Na konci ledna proběhl v ostravském hotelu Clarion už 26. ročník konference Colours od Sepsis, která je velmi oblíbená mezi lékaři i zdravotníky. Letošní program byl opravdu nabitý nespočtem zajímavých přednášek a workshopů. Některé z nich se uskutečnily i v prostorách cvičné nemocnice SIMLEK.

Ohromný ohlas měl například workshop s názvem Zajištění periferního žilního vstupu pod ultrazvukovou kontrolou, který byl určen zdravotním sestrám. Ty tak během workshopu měly možnost natrénovat si zajištění cévních vstupů pomocí ultrazvuku.  Pro simulaci zde posloužily nejen simulační trenažéry, ale třeba i kuřecí prsa.

Druhým zajímavým kurzem byly Simulace kritických stavů v intenzivní péči, ve kterém se mohli účastníci „nanečisto“ zdokonalit v diagnostice a managementu náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta v intenzivní péči. „Výhoda těchto simulací je v tom, že nedochází k ohrožení na životě reálného pacienta a tím pádem si tak účastníci mohli odnést maximální možné množství informací, dovedností a věříme, že i zážitků. Protože i o tom je simulační medicína,“ říká biomedicínská inženýrka SIMLEKu Silvie Procházková.

Oba kurzy byly zaměřené na využití ultrazvukové diagnostiky v péči nejen o kriticky nemocné pacienty na jednotkách intenzivní péče a v péči přednemocniční. Kurzy probíhaly pod vedením pana MUDr. Filipa Burši, Ph.D. „Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout nejen moderní zázemí, ale i špičkové vybavení. Prohloubit si své znalosti a ověřit si své praktické dovednosti mohli zdravotníci i díky ultrazvukovému simulátoru VIMEDIX,“ uzavírá Silva Procházková.